Lễ Khánh Tuế Hòa Thượng Viện chủ ngày 16 tháng 7 năm Ất Mùi (2015)

Theo thông lệ, ngày 16 tháng 7 hàng năm, toàn thể chư Tăng Ni, Phật tử  Thiền viện Toàn Giác kính mừng lễ khánh tuế của Hòa thượng Viện chủ. Năm nay, lễ Khánh tuế được tổ chức dưới ánh trăng tròn sáng rực hòa cùng nét từ bi vô tận của Hòa thượng.

Tăng Ni Phật tử chúng con nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ cho  Sư phụ có nhiều sức khỏe, trí tuệ miên trường, sống lâu nơi đời,  làm ngọn hải đăng soi sáng cho chúng con trên bước đường tu tập đến ngày viên mãn.

Ơn đức Sư phụ thật là sâu dầy vô lượng. Tăng Ni Phật tử chúng con không biết nói gì hơn, chúng con xin cố gắng nỗ lực tiến tu, ngõ hầu đền đáp phần nào công đức Sư phụ đã dạy dỗ chúng con.


Bình luận